Kâfir devletin malından çalmanın hükmü

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir:\”Bu ülkede yaygın hâle gelen, insanların helal ve haram diye fetvâ vermeye başladıkları bir problem-den bahsetmek istiyorum.Bu problem, telefon görüşmeleri hırsızlığıdır. Bu ülkede büyük oranda Arap öğrenciler bulunmakta ve her birisinin ülke dışına telefon etmesi (yurtdışı telefon görüşmesi yapması) gerekiyor.Yurtdışı telefon görüşme ücretlerinin yüksek olması sebebiyle de herkes normal telefon ücretlerin-den çok düşük olan telefon görüşmelerinin bulunduğu yerlere gitmektedirler.Bu telefonların sırrı, bunların ya bu ülke vatandaşlarına âit olması veya devlete âit olmasıdır.Birçok kimse, telefonların devlete âit olduğu durumlarda bu devletin müslüman olmadığını, İslâm’a ve müslümanlara düşmanlık beslediğini, bu sebeple onların ekonomisini çökertme hakkımız olduğunu hatta bunu yapmamızın farz olduğunu gerekçe göstermektedir\”.

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli