Başkasının yerine hac yapan kimsenin mal sahibi olmak amacıyla para almasının hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Niyetinde mal biriktirmekten başka bir amacı olmayan bir kimsenin başkasının yerine hac yapmak için para almasının hükmü nedir?

Görüşün Bizim İçin Önemli