İmama son teşehhüdde yetişen kimse ne yapmalıdır?

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir kimse, imam son teşehhütte iken mescide girerse, hemen cemaate mi katılmalı, yoksa başka bir cemaati mi beklemelidir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli