Bidat Ve Hizipçiliğin Nedenleri - 06

Bidat Ve Hizipçiliğin Nedenleri - 06

Tanımlama

Müslümanlar arasında bid’at ve hizipçiliğin yaygınlaşmasının sebepleri anlatılmaktadır.

Görüşün Bizim İçin Önemli