Bidat Ve Hizipçiliğin Nedenleri - 07

Bidat Ve Hizipçiliğin Nedenleri - 07

Tanımlama

Müslümanlar arasında bid’at ve hizipçiliğin yaygınlaşmasının sebepleri anlatılmaktadır.

Görüşün Bizim İçin Önemli