Rằng Điều Gì Đã Hứa Với Các Ngươi Ắt Xảy Ra

Giới thiệu chung

Rằng Điều Gì Đã Hứa Với Các Ngươi Ắt Xảy Ra: Bài thuyết giảng nhắc lại cho con người rằng cái chết là sự thật không tránh khỏi, không thể phủ nhận.

Download
Thông tin phản hồi