Hãy Tránh Xa Lời Cầu Xin Của Người Bị Bất Công

Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

common_publisher: Văn phòng Al-Rabwah

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Các tác phẩm khoa học:

Giới thiệu chung

Hãy Tránh Xa Lời Cầu Xin Của Người Bị Bất Công: Islam xem hành động bất công, bạo lực là đại tội trong các đại tội của Islam, là một hành động thối tha đáng bị trừng trị thích đáng. Và để thể hiện sự căm phẩn trước hành động bất công, chính Đấng Quyền Lực Allah đã hạ sắc lệnh tuyệt đối nghiêm cấm.

Thông tin phản hồi