Hãy Tránh Xa Lời Cầu Xin Của Người Bị Bất Công

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hãy Tránh Xa Lời Cầu Xin Của Người Bị Bất Công: Đây là bài Khutbah thứ sau phân tích rằng Islam xem hành động bất công, bạo lực là đại tội trong các đại tội của Islam, là một hành động thối tha đáng bị trừng trị thích đáng. Và để thể hiện sự căm phẩn trước hành động bất công, chính Đấng Quyền Lực Allah đã hạ sắc lệnh tuyệt đối nghiêm cấm.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này