Hãy Tranh Thủ Năm Điều Trước Năm Điều

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hãy Tranh Thủ Năm Điều Trước Năm Điều: Đây là bài Khutbah thứ sáu ngày 27/Zul Qe’dah/1436 H nhằm ngày 11/09/2015, bài Khutbah khuyến khích tín đồ Muslim luôn cố gắng duy trì việc hành đạo tôn thờ Allah, đặc biệt là những ai đã được bốn mươi tuổi trở lên.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: