Hãy Sống Zuhd Trên Thế Gian, Allah Sẽ Yêu Thương

Giới thiệu chung

Hãy Sống Zuhd Trên Thế Gian, Allah Sẽ Yêu Thương: Bài thuyết giảng thứ sáu phân tích về chủ đề Zuhd, bởi ai sống cuộc đời Zuhd sẽ được Allah thương yêu và sống Zuhd với mọi người sẽ được thiên hạ thương.

Download
Thông tin phản hồi