Về Con Người - Con Trai Thủ Lĩnh Al-Maamoon Al-A’bbaasi Và Người Đàn Ông Nghèo

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Về Con Người - Con Trai Thủ Lĩnh Al-Maamoon Al-A’bbaasi Và Người Đàn Ông Nghèo: Bài thuyết giảng kể về lời đối thoại giữa người đàn ông giàu có, quyền lực, con trai của thủ lĩnh với người nô lệ nghèo khổ.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này