Về Nabi - Yusuf -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Về Nabi - Yusuf -: Bài thuyết giảng kể về câu chuyện hay nhất trong Qur’an được Allah thiên khải, đó là câu chuyện về Nabi Yusuf - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: