Về Nabi - Yunus bin Matta -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Về Nabi - Yunus bin Matta -: Bài thuyết giảng kể về câu chuyện của vị Nabi bị cá voi giam cầm trong bụng, đó là câu chuyện về Nabi Yunus bin Matta - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: