Về Nabi - Ayyoob -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Về Nabi - Ayyoob -: Bài thuyết giảng kể về câu chuyện hay nhất về bản tính kiên nhẫn trước thử thách, đó là câu chuyện về Nabi Ayyoob - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: