Calaal baxxa leeh, caraam baxxa le

mucaadara lem : Acmad Saalic Qali

Amoggacsa: Saqid Qali Saqid

Ux weeloosiyya

Calaal kee caraamat yaaba cadiisi,

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh