abtol waaso kak temeete caagiida (03): kaxxa mariino

abtol waaso kak temeete caagiida (03): kaxxa mariino

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusul sidoc hattoh exxay kaxxa mariinot yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh