abtol waaso kak temeete caagiida (10):ittal hayiyya

abtol waaso kak temeete caagiida (10):ittal hayiyya

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk taban hattoh exxay sinam sittal haanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh