abtol waaso kak temeete caagiida (17): muslimtu meysiisaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (17): muslimtu meysiisaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk taban kee malcin hattoh exxay muslimtu meysiisaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh