abtol waaso kak temeete caagiida (36):ceenimit gacaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (36):ceenimit gacaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk soddom kee macey hattoh exxay yeceenimit wadir yaduureenimit yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh