abtol waaso kak temeete caagiida (42):yallak kalih imil xiibitaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (42):yallak kalih imil xiibitaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk morootom kee nammay hattoh exxay yallaksa taniimil xiibitaanamat yabta. tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh