abtol waaso kak temeete caagiida (61):kuuta buxal haysitaanam waasole

abtol waaso kak temeete caagiida (61):kuuta buxal haysitaanam waasole

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk lactam kee inik hattoh exxay kuuta buxal haysitaanamamat yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh