abtol waaso kak temeete caagiida (62):saqa( bahaayim) digaalaanama

abtol waaso kak temeete caagiida (62):saqa( bahaayim) digaalaanama

Ux weeloosiyya

taamal waaso kak temeete caagiidat yaaba duruusuk lactam kee nammay hattoh exxay saqa( bahaayim) digaalaanama yabta.tama darsi tanbulle kutbeh gurra kinni edde yanim.

Raceenaani:

qilmi ludditte:

Mu tummabul nee yanfaqeh