SAKO ZUWA GA ALHAZAI DA ’YAN UMRA

ra ayinka nada mahimmanci