دواخستنی زه‌كاتی سه‌رفیتره‌ بۆ دوای جه‌ژن له‌به‌ر بوونی بیانوویه‌كی شه‌رعی

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن شێخ محمد بن صاڵح العثیمین ڕه‌حمه‌تی خوای لێبێت ، وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌ ئه‌مه‌یه: به‌ نسبه‌ت زه‌كاتی سه‌ر فیتره‌وه‌، ئه‌گه‌ر كه‌سێكی هه‌ژاری وات ده‌ست نه‌كه‌وت سه‌ر فیتره‌كه‌ی خۆتی بده‌یتێ، به‌شێوه‌یه‌ك نوێژی جه‌ژن كراو وخه‌ڵكی له‌نوێژ بوونه‌وه‌، ئایا له‌م كاته‌دا چی بكه‌ین ؟ .

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  دواخستنی زهكاتی سهرفیتره بۆ دوای جهژن لهبهر بوونی بیانوویهكی شهرعی

  ] kurdish – كوردی – كردي [

  شێخ محمد بن صاڵح العثیمین

  وهرگێڕانی: دهستهی بهشی زمانی كوردی له ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  2012 - 1433

  تأخیر زكاة الفطر إلی بعد صلاة العید لعذر

  « باللغة الكردية »

  الشيخ محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

  مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

  2012 - 1433

  دواخستنی زهكاتی سهرفیتره بۆ دوای جهژن لهبهر بوونی بیانوویهكی شهرعی

  پرسیار : به نسبهت زهكاتی سهر فیترهوه، ئهگهر كهسێكی ههژاری وات دهست نهكهوت سهر فیترهكهی خۆتی بدهیتێ، بهشێوهیهك نوێژی جهژن كراو وخهڵكی لهنوێژ بوونهوه، ئایا لهم كاتهدا چی بكهین ؟

  وهڵام : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم .

  لهم حاڵهتهدا مرۆڤ خاوهنی عوزره، بۆ نمونه ئهگهر ئهم كهسه ههموو ڕهمهزانێك زهكاتی سهر فیترهكهی داوه بهكهسێكی ههژار ودیار وناسراوی خۆی، بهڵام كاتێك بهیانی ڕۆژی جهژن ڕۆیشت زهكاتهكهی بداتێ ئهو كهسه ههژارهی نهبینی، بۆیه ئهم كهسه لای خوای گهوره گوناهبار نابێت و خاوهنی عوزره، ودهتوانێت دواتر بیدات .

  خوای گهوره زاناتره .