Kumakag feeyaarig fula nego kag

Kumakag feeyaarig fula nego kag

kawandilaa : Omar Faba Jitteh

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

kumakag fula lig be feeyaarig nego ka a be kuliyaari peesarilago kag

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le