Annabuyooma yaa

Annabuyooma yaa

kawandilaa : Omar Faba Jitteh

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

annabiyooma yaa palaasibaa le mu Ala yaa anig kumaayaa mig be denkeneyaa la a la , anig ka a yitandi ko batu buka moo futandinoo a ma bari Ala la kerekereli kuu le mu a ti

Download
m` be soolrig i la miiro la le