Categories

  • Moore

    MP3

    Conferencier : a seek Abd Rahmaan gelbeogo Révision : Huseeni wedraogo

    Morã goma : n wilg tɩ Nabiyaam pa reegd zak ye, b leb n wilga nabiyaam zaka ramb sẽn yaa b ramba, la koεg sẽn maneg yel kãnga pʋgẽ, b leb n wilg nabiyaam zaka ramb waogre, la b tʋʋb zãagre la b hakε ramb gũusgu, b leb n wilg sɩɩ’a wã loe-wẽesã nabiyaamã zug, B leb n wilga sɩɩ’a wã zama ramba ne b menengã.

Ton Avis