Argumentet për adhurimin e Allahut një

Ligjërues : Ismail Bardhoshi

Përshkrimi

Hoxha i nderuar në këtë incizim flet rreth argumenteve që flasin se i vetmi Allahu meriton të adhurohet. Duke i sjellë argumentet e llojllojshme ashtu siç kanë ardhur në Kuran dhe Synet.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes