Efektet pozitive të faljes së namazit

Përshkrimi

Në këtë incizimi hoxha i nderuar flet rreth efekteve pozitive të namazit dhe si manifestohen ato në jetën e myslimanit.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes