Ligjërues : Enis Rama

Redaktoi: Driton Lekaj

Kategoritë:

Përshkrimi

Muaji i Ramazanit ishte mejdan i madh për të garuar në të mira dhe adhurime. Por, ajo që duhet të na preokupon pas tij është se si të vazhdojmë në të mira pas tij, sepse vazhdimi në të mira është një nga shenjat kryesore të pranimit të adhurimit në të. Për këto dhe të tjera flet hoxha i nderuar Enis Rama në ligjëratën e tij.

Mbresat