Pyetje dhe Përgjigje me Shejh Albanin - 1

Përshkrimi

Në këtë audio, Shejhu përgjigjet kryesisht në pyetje të ndryshme që kanë të bëjnë me martesën, edukimin e fëmijëve, dispozitat e udhëtimit dhe sqaron disa argumente nga shkenca e Usuli Fikhut, e që ka mospajtim rreth tyre.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes