Si të jetë haxhi yt i pranuar?

Përshkrimi

Pyetje të cilës iu është përgjigjur Shejh Muhamed b. Salih El Uthejmin – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Cilat janë veprat që duhet t’i punon haxhiu që haxhi i tij të pranohet inshAllah?”

Mbresat