Ajeti i 60-të i sures Gafir i përkthyer në shqip

Përshkrimi

Ajeti i 60-të i sures Gafir i përkthyer në shqip

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes