Ajeti i 41-të i sures En-Nur i përkthyer në shqip

Përshkrimi

Ajeti i 41-të i sures En-Nur i përkthyer në shqip

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes