Ajeti i dyzetë i sures Ibrahim i përkthyer në shqip

Përshkrimi

Ajeti i dyzetë i sures Ibrahim i përkthyer në shqip: “O Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryejmë përherë namazin! O Zoti ynë, na i prano lutjet!”

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes