Mbulesa

Përshkrimi

Në këtë video klip flasin një numër dijetarësh të njohur rreth mbulesës së femrës dhe vlerës së saj.

Mbresat