Sureja Hud me titrim në gjuhën shqipe

Sureja Hud me titrim në gjuhën shqipe

Përshkrimi

Lexim i bukur i sures Hud nga Nasir El-Kitami, i shoqëruar me titra në gjuhën shqipe.

Burime:

Kategoritë:

Mbresat