Komentimi i kaptinës El Asr - 2

Përshkrimi

Në këtë video hoxha i nderuar komenton suren “El Asr” një ndër kaptinat më të shkurtra në Kuran por, që përmban mësime dhe porosi të mëdha.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes