முஸ்லிம் ஒருவருக்கு மற்றொரு முஸ்லிம் மீதுள்ள கடமை

விரிவுரையாளர்கள் :

அறிவியல் வகைகள்:

விபரங்கள்

அப்கானிய்யா மொழியில் நடைபெற்ற உரை. ஒரு முஸ்லிமுக்கு அவரது சகோதரரான மற்றுமொரு முஸ்லிம் மீதுள்ள கடமைகள் பற்றிய விளக்கம்

رأيك يهمنا