அல் குர்ஆன் பாதுகாக்கப் பட வில்லை எனும் வாதமும், அதற்கான பதிலும்

விபரங்கள்

நான் இஸ்லாத்தின் விரோத போக்குடைய இணைய தளம் ஒன்றில் வாசித்து கொண்டிருந்த போது, அல் குர்ஆனில் குறைந்தது பத்து சொற்களை ஹஜ்ஜாஜ் பின் யூசுப் அஸ் சகஃபி மாற்றி விட்டதாக இமாம் அபூ பக்ர் பின் அபூ தாவூத் அஸ் சஜஸ்தானி தங்களது “அல் மசாஹிப்” எனும் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளதாக கிறிஸ்தவர் ஒருவர் எழுதி இருந்ததை கண்ணுற்றேன்

Download
رأيك يهمنا