முஸ்லிம் அல்லாதோரை இஸ்லாம் கருணை மற்றும் இறக்க கண் கொண்டு பார்க்கிறதா?

رأيك يهمنا