புனிதமிக்க அல் குர்ஆனை திரிபுபடுத்தும் ஷீஆக்கள்

விபரங்கள்

எம்மிடம் உள்ள அல் குர்ஆன் பிரதியில் இல்லாத ஒரு சூராஹ் ஷீஆ பிரிவினரிடையே உள்ள குர்ஆனில் உள்ளதாக கூறும் கருத்துக்கு உண்மையான விளக்கம்.

Download
رأيك يهمنا