நபியவர்கள் மிருகங்களுக்கு காட்டிய கருணை

رأيك يهمنا