ตัฟซีร สูเราะฮฺ อัล-อินซาน

คำอธิบาย

ชุดตัฟซีรอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อินซาน ที่ถ่ายทอดผ่านวิทยุคลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ สตูล ผู้บรรยายได้แบ่งการบรรยายเป็นตอนๆ โดยอาศัยหลักฐานและทัศนะของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้ในการอธิบาย มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆ การกำเนิดมนุษย์ การเดินทางสู่โลกหน้า และสภาพของสวรรค์ในวันกิยามะฮฺ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล