มารู้จักอิสลามกันเถิด

จำนวนเนื้อหา: 256

 • showall

  เลือดเนื้อและชีวิตของมุสลิม ณ ที่อัลลอฮฺ เป็นของต้องห้ามอย่างยิ่ง และด้วยเหตุนี้ สำหรับอัลลอฮฺแล้วการให้ดุนยาสลายไปยังเบากว่าการสังหารผู้ที่เป็นมุอ์มิน และผู้ใดได้สังหารเพียงชีวิตเดียวก็เสมือนว่าเขาได้สังหารมนุษยชาติทั้งมวล และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม นับว่าการสังหารชีวิตที่อัลลอฮฺทรงห้ามไว้-นอกจากด้วยความชอบธรรม-ถือเป็นบาปใหญ่ที่ก่อความหายนะ เพื่อจะได้เตือนผู้คนทั้งหลายไม่ให้มักง่ายสะเพร่าในเรื่องนี้ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • showall

  การนินทาเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ และเป็นหนึ่งในบาปที่แพร่หลายในระหว่างผู้คนมากที่สุด อีกทั้งพวกเขาก็มักง่าย และพากันละเลยไม่แสดงการรังเกียจ ทั้งที่มันเป็นสาเหตุก่อความเป็นศัตรูต่อกัน และทำลายความเป็นปึกแผ่นของพวกเขา และเพราะความน่ารังเกียจของการนินทา อัลลอฮฺทรงเปรียบคนนินทาว่าเหมือนกับคนที่กินศพพี่น้องของเขา และบทลงโทษของคนนินทาในโลกหลุมศพคือเขาจะฉีกหน้าฉีกอกของเขาด้วยกรงเล็บที่ทำจากทองแดง เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • showall

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายถึงวิถีอันงดงามของอิสลาม ที่เอาใจใส่ปัจจัยแห่งความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์ที่จะต้องมีการตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะการมุ่งหมายเพื่อให้ได้รับความสำเร็จในอาคิเราะฮฺ ซึ่งอิสลามได้เชิญชวนให้ทุกคนเฝ้าตรวจดูสภาพของจิตใจตัวเองอยู่อย่างเนืองนิจว่าอยู่ในสถานะใด และมีความพร้อมและเข้มแข็งมากน้อยเพียงใดในการฝ่าฟันบททดสอบต่างๆ ในดุนยา ทั้งยังได้ยกตัวอย่างการตรวจสอบตัวเองของบรรดากัลยาณชนอิสลามรุ่นแรกไว้ด้วย

 • showall

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ ว่าด้วยความกลัวและความหวัง อันเป็นสองคุณลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ และเป็นหนึ่งในจำนวนหลักการทางอะกีดะฮฺที่ได้รับการเน้นย้ำอย่างมากมายในอัลกุรอานและสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พร้อมกันนี้ได้อธิบายผลหรือประโยชน์จากสองคุณลักษณะนี้ในชีวิตของมุสลิม

 • showall

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺที่กำหนดความทุกข์ยากและความสะดวกสบายต่างๆ เป็นบททดสอบในชีวิตมนุษย์ พร้อมกันนี้ได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของท่านนบี อัยยูบ อะลัยฮิสสลาม ซึ่งเป็นต้นแบบของมนุษย์ที่อดทนรับต่อการทดสอบของอัลลอฮฺและสามารถเผชิญหน้ากับมันได้อย่างยิ่งใหญ่ เป็นอุทาหรณ์แก่ผู้คนทั้งหลายที่กำลังประสบกับปัญหาต่างๆ ในชีวิต

 • showall

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ พูดถึงความสำคัญของเวลาในชีวิต และแนวทางการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่อัลกุรอานได้ตักเตือน และตามที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ชี้แนะประชาชาติของท่าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสวยงามของศาสนาอิสลาม อันเป็นบทบัญญัติที่ต้องการสร้างความสันติสุขและความเจริญแก่ชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริง

 • showall

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงอีกหนึ่งความงดงามของศาสนาอิสลามว่าด้วยความรักของมุสลิมที่วางอยู่บนพื้นฐานของการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ เป็นหนึ่งจริยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ผูกโยงความรู้สึกผูกพันและความเป็นพี่น้อง ซึ่งส่งผลต่อเอกลักษณ์แห่งความสามัคคีระหว่างกันในโลกนี้ และเป็นผลบุญอันยิ่งใหญ่ในโลกหน้า ผู้บรรยายยังได้กล่าวถึงมารยาทบางประการที่พึงปฏิบัติระหว่างพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักกันอีกด้วย

 • showall
 • showall

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสวยงามของบทบัญญัติอิสลามที่ปรากฏในกระบวนการจัดการเรื่องครอบครัว อาทิ อิสลามสั่งให้ผู้ปกครองจัดการแต่งงานแก่ลูกๆ และส่งเสริมให้แต่งงาน ให้คัดเลือกคู่ชีวิตที่ดีตามเป้าประสงค์ของอิสลาม ให้รับผิดชอบดูแลครอบครัวทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ การใช้ความอ่อนโยนในการคลุกคลีกับครอบครัว และการที่อัลลอฮฺตอบแทนครอบครัวผู้ศรัทธาด้วยการให้พวกเขาได้อยู่ร่วมกันในสวรรค์อีกครั้ง

 • showall

  เป็นบทกวีของเชค ฮาฟิซ อัลหะกะมีย์ เมื่อปี ฮ.ศ. 1368 เนื่องในโอกาสการแบ่งประเทศปาเลสไตน์ ซึ่งท่านได้เน้นเรื่องความจำเป็นต้องยึดมั่นกับอัลกุรอานและสุนนะฮฺ และจำเป็นต้องดำเนินการญิฮาด

 • showall

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ วิเคราะห์หนึ่งในความพิเศษและความงดงามของศาสนาอิสลาม จากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ผูกความเป็นพี่น้องระหว่างเศาะหาบะฮฺผู้อพยพชาวมุฮาญิรีนจากมักกะฮฺ กับผู้ช่วยเหลือชาวอันศอรฺแห่งมะดีนะฮฺ เป็นเอกลักษณ์อันมหัศจรรย์ในบันทึกประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้าและหลังจากนั้นอีกเลย พร้อมอธิบายข้อคิดต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ท่ามกลางสังคมที่ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งอย่างในยุคปัจจุบัน

 • showall

  เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้อธิบายว่าการทำงานดะวะฮฺไม่ควรให้อุปสรรค์ใดๆมาขวางกั้น ผู้ได้เขียนแจกแจงถึงวิธีการดะวะฮฺของสตรีที่หลากหลายรูปแบบ ถึงแม้ว่าพวกเธอจะทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านก็ตาม

 • showall

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายถึงหนึ่งในคุณค่าของศาสนาอิสลาม อันเป็นวิถีการดำรงชีวิตที่สอดรับกับความต้องการดั้งเดิมและกมลสันดานบริสุทธิ์ของมนุษย์ เพราะเป็นเนื้อหาคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์เอง พระองค์จึงย่อมรู้ดียิ่งว่ามนุษย์ต้องการอะไร และควรใช้ชีวิตอย่างไร

 • showall

  บทความคัดจากหนังสือ “รวมอายะฮฺอัลกุรอานว่าด้วยพฤติกรรมการเยาะเย้ยอิสลามและนักดาอีย์” อธิบายวิธีการตอบโต้ผู้ดูหมิ่นอิสลามตามแนวทางของอัลกุรอาน ประกอบด้วย การประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ดูหมิ่นอิสลาม การตัดขาดจากวงชุมนุมของการดูหมิ่นล้อเลียน การโยนการเยาะเย้ยกลับไปยังผู้ดูหมิ่นเอง และการดะอฺวะฮฺเชิญชวนผู้ดูหมิ่น

 • showall

  ผู้เขียน : คอดีญะฮ์ ยุซรอ

  หนังสือที่เขียนโดยมุสลิมใหม่ที่ใช้นามว่า คอดีญะฮ์ ยุซรอ จากเว็บไซต์ อิสลามมอร์ เพิ่ออธิบายเรื่องราวการรับอิสลามของเธอ และสะท้อนสิ่งที่เธอได้พบเห็นจากสังคมในหลายๆ แง่มุมให้ทั้งมุสลิมเดิมๆ และผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมได้รับรู้แง่มุมเหล่านั้นและร่วมกันฉุกคิดถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม อันเป็นทางนำแห่งชีวิตที่มนุษย์ทั้งปวงไม่ควรพลาดที่จะศึกษาและสัมผัส แม้แค่เพียงช่วงหนึ่งของลมหายใจ เพื่อหวังว่าพวกเขาจะได้พบกับเส้นทางสายใหม่ที่นำความสุขตลอดกาลมาให้

 • showall

  บทสัมภาษณ์ โต ซิลลี่ฟูล (ฟิรเดาซ์ ศรัทธายิ่ง) จากหนุ่มนักร้องดังสู่ห้วงแห่งศรัทธา และการค้นหาชีวิตแท้จริงที่ยั่งยืนตามเส้นทางแห่งพระผู้เป็นเจ้า ... บทสัมภาษณ์จากรายการใต้ร่มเงาอิสลาม โดย White Channel ทีวีความดี 24 ชั่วโมง www.whitechannel.tv

 • showall

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ นำเสนอประเด็นเรื่องความสมบูรณ์ และความครอบคลุมของศาสนาอิสลาม ในบริบทต่างๆ ของการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องทางสังคม เนื่องจากเป็นบทบัญญัติจากพระผู้อภิบาลมนุษย์ พระองค์จึงย่อมต้องรู้ว่ามนุษย์มีความจำเป็นอะไรในชีวิตบ้าง พร้อมยกตัวอย่างบางเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความครอบคลุมของศาสนาอิสลาม

 • showall

  ความลับเบื้องหลังการโจมตีอิสลามและท่านศาสนทูต หนังสือที่อธิบายความเลวร้ายเบื้องหลังการโจมตีอิสลามและท่านศาสนทูตมุหัมมัด จากบรรดาผู้ไม่ประสงค์ดี ในหนังสือได้ยกตัวอย่างคำพูดบางอย่างที่เป็นคำใส่ไคล้โจมตี รวมทั้งได้พูดถึงกระแสโจมตีอิสลามที่กำลังระบาด สรุปด้วยหน้าที่ของมุสลิมทุกคนต่อกรณีดังกล่าว และได้เปิดเผยให้เห็นชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วเบื้องหลังของกระแสพวกนี้ล้วนมาจากยิวและพรรคพวกของมัน

 • showall

  จากหนังสือสาส์นแห่งอิสลาม โดย อับดุรเราะห์มาน อัชชีหะฮฺ ประกอบด้วย : - ศาสนาแห่งความรู้ - ศาสนาที่มีระบบควบคุมตนเอง - ศาสนาที่เพิ่มผลบุญของการงานที่ดี - ศาสนาที่สามารถเปลี่ยนความผิดให้เป็นบุญได้ถ้ากลับใจ - ศาสนาที่รับประกันความต่อเนื่องของผลบุญแม้จะเสียชีวิตไปแล้ว

 • showall

  จากหนังสือสาส์นแห่งอิสลาม โดย อับดุรเราะห์มาน อัชชีหะฮฺ ประกอบด้วย : - ศาสนาแห่งความเมตตา - ศาสนาที่ไม่มีระบบนักบวช และไม่ได้เน้นแต่ทางโลก

หน้า : 13 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก