Truyện Từ Qur’an - Nhóm Bạn Của Ngày Thứ Bảy -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Truyện Từ Qur’an - Nhóm Bạn Của Ngày Thứ Bảy -: Bải thuyết giảng thứ sáu kể về câu truyện của nhóm người ngày thứ bảy chỉ qua một đêm tất cả đều biến thành khỉ vào heo, vậy họ là ai? Họ bị tội gì? Kèm theo những bài học quí từ câu truyện.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi