Ân Phước & Phần Thưởng Cho Sự Bố Thí

Những người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa - Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Giới thiệu chung

Ân Phước & Phần Thưởng Cho Sự Bố Thí: Trong đoạn ghi âm này liệt kê ra những câu Kinh và những Hadith Saheeh nói về ân phước của sự bố thí và sự hứa hẹn về phần thưởng trọng hậu cho những ai tin tưởng mà bố thí vì Allah, không ý trục lợi từ người nhận hoặc được một lợi ích gì đó của trần gian.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này