Suy Ngẫm Về Hai Câu Kinh Số 71 – 72 Của Chương Mar-yam

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Suy Ngẫm Về Hai Câu Kinh Số 71 – 72 Của Chương Mar-yam: Đây là bài thuyết giảng do Abu Hisaan Ibnu Ysan sạo thoản và thuyết trình, trong bài thuyết giảng phân tích ý nghĩa của hai Kinh và rút ra những bài học quí báu liên quan và phân tích ý nghĩa hai chữ “kính sợ”.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này