Truyện Từ Qur’an - Zul Qarnain -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Truyện Từ Qur’an - Zul Qarnain -: Đây là bài thuyết giảng kể về một người đàn ông đã đi khắp thiên hạ từ đông sang tây giống như thị dân Quraish đã hỏi Nabi – cầu xin bình an và phúc lành cho Người –.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này