Về Nabi - Musa & Khudhir -

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Về Nabi - Musa & Khudhir -: Bài thuyết giảng thứ sáu kể về câu chuyện của Nabi Musa - cầu xin Allah ban bình an cho Người - với người đàn ông tên Khudhir .

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này